Lätet Berguv

En berguv:s hane som låter sedan svarar honan en gång en bit in på inspelningen:

Kommentera