Ringmärkning

Jag har varit med vid ringmärkning vid Landsjöns fältstation här har jag lärt mig mycket som jag nu använder då jag fått en ringmärkarlicens som gör att jag får ringmärka fåglar själv. jag har ganska långt till Landsjön så jag är där bara 1 dag i veckan under säsongen andra dagar försöker jag märka i mina hemmamarker och har funnit ett bra ställe för höstmärkningen vid sjön Eckern utanför Taberg (jag har tagit 3 taigasångare där bl.a).

Länk till ringmärkning -15

Länk till ringmärkning -14

Tajgasångare

Tajgasångare

Tajgasångare

Tajgasångare