Örngömsle -12

En dag i ett gömsle vid en åtel där kungsörn kommer för att äta samt duvhöken.

Kommentera