Ringmärkning -13

Ringmärkning 2013

 

Artnamn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Artnamn 2011 siffror 2012 siffror 2013 siffror Totalen

2011-13

Sparvuggla 1 1 SPUGG 1   1 2
Nattskärra  2 3 4 9 NASKÄ 8   8 16
Göktyta 2 2 GÖTYT 1   2 3
Trädpiplärka 3 185 8 196 TRPIP 1 1 196 198
Gulärla 1 1 GUÄRL     1 1
Gärdsmyg 2 2 13 7 24 GÄSMY 13 16 24 53
Järnsparv 2 44 195 2 243 JÄSPA 97 314 243 654
Rödhake 8 10 94 20 132 RÖHAK 27 61 132 220
Blåhake 1 1 BLHAK     1 1
Rödstjärt 2 1 3 RÖSTJ     3 3
Taltrast 4 4 TATRA 2 3 4 9
Rödvingetrast 1 1 RÖTRA   1 1 2
Koltrast 5 2  1 5 13 KOTRA 3 9 13 25
Ärtsångare 4 9 4 17 ÄRSÅN 3 4 17 24
Trädgårdssångare 4 5 1 10 SYBOR 4 2 10 16
Svarthätta 3 11 10 24 SVHÄT 25 14 24 63
Törnsångare 1 1 TÖSÅN   3 1 4
Gransångare 7 8 2 17 PHCOL 4 2 17 23
Rörsångare 7  1 8 ACSCI   17 8 25
Lövsångare 190 266 39 525 LÖSÅN 20 78 525 623
Kungsfågel 7 22 226 393 643 KUFÅG 278 507 643 1428
Grå flugsnappare 2 3 5 GRFLU   1 5 6
Svartvit flugsnappare 3 2 5 SVFLU     5 5
Entita 3 3 6 ENTIT     6 6
Talltita 5 6 2 13 TATIT 3 13 13 29
Tofsmes 4  1 5 TOMES 5 2 5 12
Svartmes 5 3  1 9 SVMES 4 3 9 16
Blåmes 2 2 8 10 21 BLMES 9 34 21 64
Talgoxe 11 11 11 14 47 TAOXE 18 31 47 96
Stjärtmes 16 13 29 STMES 26 2 29 57
Nötväcka 1  1 1 3 NÖVÄC   2 3 5
Trädkrypare 1 5 5 11 TRKRY 1   11 12
Bofink 4  1 2 7 BOFIN 5 3 7 15
Grönsiska 10 30 40 CASPI 77 7 40 124
Brunsiska 3 34 37 CACAB 21   37 58
Gråsiska 175 175 CAFLA 264   175 439
Snösiska 1 1 CAHOR     1 1
Domherre 1 1  1 3 DOHER     3 3
Gulsparv 1 1 GUSPA 1   1 2
Sävsparv 2 2 SÄSPA   1 2 3
SUMMA 2 3 259  623  725  690 2301 SUMMA  938 1146 2301 4385
40 arter  

 

Data för varje märkdag

Datum Anmärkning
 130708  Första försök vid Eckern, resultat 13 fåglar av 8 arter
130721 28 fåglar av 7 arter, Eckern. Börjar blåsa kl 08
130722 32 fåglar av 4 arter, Eckern. Börjar blåsa kl 08
 130724  29 fåglar av 6 arter, Eckern. Börjar blåsa kl 08
130726 40 fåglar av 2 arter, Eckern endast 1 nät, regnskurar från början sedan uppklarnande. 38 lösån, 2 sybor
130727 90 fåglar av 9 arter, Eckern, 3 nät, klart till halvklart lätt vind, sedan åska/regn. 68 lösån, 1 doher min första.
130728 23 fåglar av 10 arter, Eckern, 3 nät, halvklart till mulet, nästan helt dött på fågel, 10 lövsångare, 4 tofsmes
130803 27 fåglar av 5 arter, Eckern, 3 nät, klart +14-+22C, blåsigt hela morgonen från S, 1 gransångare, 1 grönsiska
130804 39 fåglar av 8 arter, Eckern, 3 nät, klart +12-+18C, ingen vind, gransångare 1, rödstjärt 1, trädpiplärka 1.
130805 21 fåglar av 5 arter, Eckern, 3 nät, klart 12-19C, lätt vind, gransångare, 8 trädpiplärkor
130807 21 fåglar av 5 arter, Eckern, 3 nät, mulet +12C, lite duggregn korta perioder, liten bris från S, gransångare 1
130809 60 fåglar av 8 arter, Eckern, 4 nät, mulet till halvklart, lätt vind, svartvit flugsnappare 1, gransångare 2
130810 51 fåglar av 10 arter, Eckern, 4 nät, klart +12c-, lätt vind, trädkrypare 1, nötväcka 1,
130817 15 fåglar av 5 arter, Eckern, 2 nät, duggregn tidvis o blåsigt
130818 44 fåglar av 7 arter, Eckern, 4 nät, 15C- blåsigt och ökande. svartmes 4, ärtsångare 2.
130819 54 fåglar av 9 arter, Eckern, 4 nät, 8C- lätt vind. Göktyta 1, svartvit flug 1.
130820 52 fåglar av 8 arter, Eckern, 3 nät, 7C- lätt vind, Göktyta 1, Törnsångare 1.
130822 59 fåglar av 10 arter, Eckern, 4 nät, 12C- lätt vind, Jäspa 6, Taltrast 1.
130823 53 fåglar av 11 arter, Eckern, 4 nät, 4C-, ingen vind, klart, Gransång 1, rörsångare 5,
130824
130825
130830
130903
130904
130906
130908
130913 79 fåglar av 14 arter, Eckern, 5 nät, 12C ingen vind/ lätt vind, mulet/klart, gransångare 1,
130914 54 fåglar av 9 arter, Eckern, 5 nät, 3C- , ingen vind, mulet dis/dimma/ klart, gransångare 1.
130915 38 fåglar av 9 arter, Eckern, 5 nät, 12C- , Kraftig sydlig vind.
130917 36 fåglar av 9 arter, Eckern, 5 nät, 4C- , lätt vind från S, dis/dimma, gransångare 1.
130918 69 fåglar av 11 arter, Eckern, 5 nät, 8C-, lätt sydlig vind avtagande, klart/halvklart, gransångare 1.
130919 71 fåglar av 8 arter, Eckern, 5 nät, 4C- tidvis lätt regn ingen vind, 32 järnsparvar.
130920 41 fåglar av 8 arter, Eckern, 6 nät, -1,5C- dis/dimma, ingen vind, gransångare 1, grönsiska 12.
130921 38 fåglar av 7 arter, -1,5C- dis/dimma, ingen vind, gransångare 1. Nu 1510 fåglar
130928 58 fåglar av 7 arter, +5C- lätt vind ngt. duggregn, gransångare 1, samt 2 möten med en mård.
130929 44 fåglar av 7 arter, +-0C- vindstilla klart/halvklart, brunsiska 3, gransångare 1.
131003 38 fåglar av 4 arter, -6C-, stilla/lätt vind, disig morgon sedan klart
131004 43 fåglar av 8 arter, -4C-, 5 secmeter vind, klart, grans 1, domherre hona 1, rödv.trast 1.
131005 29 fåglar av 5 arter, +5C-, 5-12m/s, lättregn kl 10, sparvuggla 1 (plockade kungsfågel i nätet!)
131006 70 fåglar av 7 arter, +9C-, lätt vind, klart/halvklart, kungsfågel 45.
131012 101 fåglar av 12 arter, -3C-, ingen vind, klart,  kungsfågel 49, gråsiska 38.
131013 82 fåglar av 6 arter, +4C, stilla halvklart, 46 kungsfågel, 21 gråsiska, kontroll av 2 stjärtmes märkta 111002
131014 63 fåglar av 6 arter, +8C, stilla mulet, 48 kungsfåglar.
131015 64 fåglar av 6 arter, +4C, 3 nät, stilla men disig morgon. 45 kungsfåglar.
131016 74 fåglar av 7 arter, +4C, 3 nät, lätt dugg ingen vind, 46 gråsiskor.
131018 36 fåglar av 4 arter, +2C, 3 nät, blåsigt 6ms-, 20 gråsiskor
131019 49 fåglar av 7 arter, -4C, 2ms, 3 nät, snösiska 1, gråsiska 24.
131025 41 fåglar av 4 arter, +10C, 6ms, 3 nät, främmande kontr. av brunsiska.

2 reaktion på “Ringmärkning -13

  1. Pingback: Ringmärkning » Svahn's Fotoblogg

  2. Pingback: Ny ringmärknings art » Svahn's Fotoblogg

Kommentarer inaktiverade.