Ringmärkning Total 2009-

Artnamn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tot Antal 2009-13  Artnamn
 DRSNÄ      2      |  2 Drillsnäppa
 SPUGG      1    1  1  3 Sparvuggla
 NASKÄ 2  1  8    8  1  20 Nattskärra
 GÖTYT 1    1    2  |  4 Göktyta
 TRLÄR      1  1    |  2 Trädlärka
 TRPIP 4  1  1  1  197  185  389 Trädpilärka
 GUÄRL          1 |  1 Gulärla
 FOÄRL 1  1        |  2 Forsärla
 STSTA    2       |  2 Strömstare
 GÄSMY  3  4  13  16  24  22  82 Gärdsmyg
 JÄSPA  3  51  97  316  245  136  848 Järnsparv
 RÖHAK  9  7  27  61  133  68  305 Rödhake
 BLHAK          1 |  1 Blåhake
 SVRÖD  2         |  2 Svart rödstjärt
 RÖSTJ          3  3  6 Rödstjärt
 TATRA      2  3  4  4  13 Taltrast
 RÖTRA        1  1  |  2 Rödvingetrast
 BJTRA 4 | | | | | 4 Björktrast
 KOTRA    1  3  9  13  18  44 Koltrast
 SÄSÅN  5  1       |  6 Sävsångare
 KRÅNG  2         |  2 Kärrsångare
 TRSÅN 1    1     |  2 Trastsångare
 ÄRSÅN  15  3  3  4  17  11  53 Ärtsångare
 SYBOR 6    4  2  11  8  31 Trädgårdssångare
 SVHÄT 15  5  25  14  24  27  110 Svarthätta
 TAIGA      1      2  3 Taigasångare
 TÖSÅN 1    2  3  1  4  11 Törnsångare
 PHCOL  2  6  4 2  17  9  40 Gransångare
 ACSCI  64  24    17  8  4  117 Rörsångare
 PHSIB  4  4  3  2    |  13 Grönsångare
 LÖSÅN  93  26  20  78  529  354  1100 Lövsångare
 KUFÅG  58  62  271  507  657  1074  2629 Kungsfågel
 GRFLU  1      1  5  |  7 Grå flugsnappare
 MIFLU      1      |  1 Mindre flugsnappare
 SVFLU          5  1  6 Svartvit flugsnappare
 ENTIT  5        6  1  12 Entita
 TATIT  2    3  13  14  14  46 Talltita
 TOMES 4  8  5  2  5  4  28 Tofsmes
 SVMES  4   4  3  9  4  24 Svartmes
 BLMES  27  33  9  34  21  28  155 Blåmes
 TAOXE 5  37  18  31  48  47 186 Talgoxe
 STMES    2  26  2  29 |  59 Stjärtmes
 NÖVÄC 1  4    2  3  4  14 Nötväcka
 TRKRY    1  1    11  8  21 Trädkrypare
 PIFIN 1  4        |  5 Pilfink
 BOFIN 6    5  3  7  3  24 Bofink
 BEFIN      1     |  1 Bergfink
 STLIT    1       |  1 Steglits
 CASPI  111  15  77  6  40  101  350 Grönsiska
 CACAB  1    21    38  9  69 Brunsiska
 CAFLA  4  12  264    176  3  459 Gråsiska
 CAHOR          1 |  1 Snösiska
 DOHER          3  1  4 Domherre
 GUSPA 9  18      1  1  29 Gulsparv
 SÄSPA 9  1    1  2  2  15 Sävsparv
 57 499 330 925 1136 2323 2162 7375  

 

Kommentera