Ringmärkning -14

Ringmärkning 2014

 

Artnamn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Artnamn 2011 siffror 2012 siffror 2013 siffror 2014 siffror Totalen 2011-13
Sparvuggla  1  1 SPUGG 1   1  1 3
Nattskärra  1 1 NASKÄ 8   8  1 17
Göktyta GÖTYT 1   2   3
Trädpiplärka  30  153  2  185 TRPIP 1 1 196  185 198
Gulärla GUÄRL     1   1
Gärdsmyg  3  7  12  22 GÄSMY 13 16 24  22 53
Järnsparv  1  21  101  13  136 JÄSPA 97 314 243  136 654
Rödhake  9  15  41  1  68 RÖHAK 27 61 132  68 220
Blåhake BLHAK     1   1
Rödstjärt  2  1  3 RÖSTJ     3  3 3
Taltrast  1  1  2  4 TATRA 2 3 4  4 9
Rödvingetrast RÖTRA   1 1   2
Koltrast  5  1  8  4  18 KOTRA 3 9 13  18 25
Ärtsångare  5  5  1  11 ÄRSÅN 3 4 17  11 24
Trädgårdssångare  2  5  1  8 SYBOR 4 2 10  8 16
Svarthätta  8  12  5  2  27 SVHÄT 25 14 24  27 63
Törnsångare  1  2  1  4 TÖSÅN   3 1  4 4
Gransångare  5  4  9 PHCOL 4 2 17  9 23
Rörsångare  4  4 ACSCI   17 8  4 25
Lövsångare 180  148  26  354 LÖSÅN 20 78 525  354 623
Tajgasångare 2 2 TASÅN 1 2 1
Kungsfågel  1  147  391  531  1070 KUFÅG 278 507 643  1070 1428
Grå flugsnappare GRFLU   1 5   6
Svartvit flugsnappare  1  1 SVFLU     5  1 5
Entita  1  1 ENTIT     6  1 6
Talltita  7  4  3  14 TATIT 3 13 13  14 29
Tofsmes  2  2  4 TOMES 5 2 5  4 12
Svartmes  2  2  4 SVMES 4 3 9  4 16
Blåmes  5  8  6  6  25 BLMES 9 34 21  25 64
Talgoxe  11  6  12  17  46 TAOXE 18 31 47  46 96
Stjärtmes STMES 26 2 29   57
Nötväcka  1  3  4 NÖVÄC   2 3  4 5
Trädkrypare  1  2  5  8 TRKRY 1   11  8 12
Bofink  3  3 BOFIN 5 3 7  3 15
Grönsiska  49  38  87 CASPI 77 7 40  87 124
Brunsiska  4  5  9 CACAB 21   37  9 58
Gråsiska  3  3 CAFLA 264   175  3 439
Snösiska CAHOR     1   1
Domherre  1  1 DOHER     3  1 3
Gulsparv  1  1 GUSPA 1   1  1 2
Sävsparv  1  1  2 SÄSPA   1 2  2 3
SUMMA  1  270  544  680  645  2140 SUMMA  938 1146 2301  2140 2054
40 arter  
nättimmar 56 156  173  130  519 519

 

Data för varje märkdag         NU: 4,0 fåglar per nät och timme

141026 4 nät, 70 fåglar av 5 arter, kufåg 58, caspi 7, gäsmy 2, blmes 2, taoxe 1. Eckern, mulet med frisk vind SSO, 6-10C lite duggregn, 12 nättim.
141018 4 nät, 94 fåglar av 10 arter, kufåg 83, SPARVUGGLA 1, mm. Eckern, ngt. regn, blåsigt mulet, 6-10C, 12 nättim.
141017 4 nät, 35 fåglar av 3 arter, kufåg 32, caspi 2, taoxe 1, Eckern, ngr. regnstänk, lätt vind mulet, 6-12C, 16 nättim
141015 3 nät, 33 fåglar av 5 arter, kufåg 27, trkry 3, gäsmy 1, cacab 1, taoxe 1 Eckern, klart, lätt vind 7-10C, 6 nättim.
141014 4 nät, 39 fåglar av 5 arter, kufåg 35, phcol 1, trkry 1, taoxe 1, gäsmy 1 Eckern, klart 6-10C, 12 nättim.
141011 5 nät, 256 fåglar av 7 arter, kufåg 230, TAJGASÅNGARE 1, cacab 4, caspi 5… Eckern, klart 9 – 18C, 30 nättim.
141002 4 nät, 57 fåglar av 8 arter, kufåg 46, TAJGASÅNGARE 1, phcol 1, gäsmy 3…. Eckern, dis lätt regn, 8-14C, 16 nättim.
141001 4 nät, 54 fåglar av 8 arter, kufåg 16, phcol 2, caspi 21, jäspa 8, kotra 3 Eckern, dis-klart -1,5C-18C, 16 nättim.
140930 4 nät, 62 fåglar av 11 arter, kufåg 14, caspi 14, jäspa 11, kotra 5 kontr. av en kufåg märkt av mig på samma plats 130929. Eckern, klart 0-18C, 16 nättim.
140920 5 nät, 105 fåglar av 9 arter, kufåg 79, röhak 11, caspi 5, blmes 4, taoxe 4 Eckern, dis/dimma 10-20C, 25 nättim.
140919 5 nät, 108 fåglar av 9 arter, kufåg 63, caspi 29, jäspa 9, sybor, lösån 1, röhak 2, guspa 1 Eckern, dis/dimma sedan klart 5-20C, 20 nättim.
140918 4 nät, 106 fåglar av 8 arter, kufåg 79, röhak 6, jäspa 13, lösån 2… Eckern, moln/dis 9-20C stilla, 16 nättim.
140914 4 nät, 40 fåglar av 5 arter, kufåg 31, phcol 1, lösån 4, röhak 3… Eckern, moln 12-17C, lätt vind, 16 nättim.
140913 5 nät, 58 fåglar av 8 arter, kufåg 41, röhak 5, phcol 2, jäspa 5 …. Eckern, moln 12-17C, lätt vind nord. 20 nättim.
140907 4 nät, 68 fåglar av 8 arter, kufåg 18, jäspa 24, lösån 10, röstj 1… Eckern, klart 7-17C, 16 nättim.
140905 4 nät, 37 fåglar av 6 arter, kufåg 19, röhak 3, lösån 3, jäspa 10…. Eckern, dimma/dis innan solen kom, 3C-16C, 16 nättimmar
140904 4 nät, 59 fåglar av 8 arter, kufåg 27, jäspa 19, phcol 2, röhak 5….. Eckern, klart, 7-17C, stilla, 16 nättim.
140901 4 nät, 36 fåglar av 9 arter, kufåg 17, jäspa 5, lösån 4, növäc 2 Eckern, molnigt 7,5-15C, 12 nättim.
140831 4 nät, 21 fåglar av 8 arter, kufåg 3, jäspa 10, lösån 2, növäc 1. Eckern, mulet lätt duggregn bryter efter 2 tim, 12-15C, 8 nättimmar
140823 4 nät, 18 fåglar av 5 arter, kufåg 9, röhak 2, lösån 5, sybor 1, svhät 1 Eckern, mulet, blåsigt bryter efter 2 tim då regnet kommer10-12C, 8 nättim.
140822 4 nät, 100 fåglar av 13 arter, kufåg 19, lösån 27, jäspa 9, trpip 29, röstj 1 mm. Eckern, mulet tidvis duggregn blåsigt 10-16C, 16 nättim
140816 4 nät, 110 fåglar av 11 arter, kufåg 45, lösån 20, trpip 34, röstj 1, säspa 1 mm. Eckern, klart/halvklart 11- 18C, 24 nättim
140809 4 nät, 61 fåglar av 9 arter, kufåg 17, lösån 6, trpip 22, svflu 1 Eckern, dimma/dis ökande vind, 10-22C, 20 nättim
140808 4 nät, 32 fåglar av 8 arter, kufåg 5, lösån 6, trpip 13, acsic 1. Kontroll: kotra märkt 130722 på samma plats. Eckern, moln med dis/dimma, 10 -19C, 20 nättim.
140807 4 nät, 62 fåglar av 8 arter, lösån 11, kufåg 21, trpip 25 Eckern, sol och lätt vind 7,5C-20C, 20 nättim.
140803 4 nät, 63 fåglar av 7 arter, lösån 32, kufåg 12, trpip 13 Eckern, bryter pga. regn/åska 15-23C, 20 nättim.
140802 4 nät, 86 fåglar av 12 arter, kungsf 16, rörs 1, lövsång 39 Eckern, sol med ökande vind 12-23C, 20 nättim
140726 3 nät 54 fåglar av 9 arter. bl.a domherre o sävsparv Eckern, sol och lätt vind 11-25C, 18 nättim
140725  3 nät 88 fåglar av 12 arter varav 64 lövsångare Eckern, Sol och lätt vind 10-25C, 20 nättim.
140719  3 nät 119 fåglar av 12 arter varav 83 lövsångare Eckern, Sol och lätt vind 14-22C, 18 nättim.
140627 Fångade en lövsångare som jag märkte 130725 på samma ställe. Eckern, åska i luften

 

Kommentera