Ringmärkning -15

Ringmärkning 2015

Artnamn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sum Artnamn 2011 sum 2012 sum 2013 sum 2014 sum 2015 sum Totalen 2011-14
Sparvuggla SPUGG 1   1  1 3
Nattskärra  18 18 NASKÄ 8   8  1 18 17
Spillkråka *NY  1  1  SPKRÅ  1
Göktyta  2  2 GÖTYT 1   2    2 3
Trädpiplärka  5  169  17  191 TRPIP 1 1 196  185  191 383
Gulärla GUÄRL     1   1
Forsärla 6  6 FOÄRL  6
Gärdsmyg  4  5  6  19  1  35 GÄSMY 13 16 24  22  35 75
Järnsparv  1  68  180  1 250 JÄSPA 97 314 243  136 250 790
Rödhake  1 2  18  112  61 194 RÖHAK 27 61 132  68 194 288
Blåhake BLHAK     1   1
Rödstjärt  6  2  8 RÖSTJ     3  3  8 6
Taltrast  7  7 TATRA 2 3 4  4  7 13
Rödvingetrast  3  7  10 RÖTRA   1 1    10 2
Koltrast  1  3  7  35  1  47 KOTRA 3 9 13  18  47 43
Ärtsångare 1  4  1  6 ÄRSÅN 3 4 17  11  6 35
Trädgårdssångare  1  3  2  6 SYBOR 4 2 10  8  6 24
Svarthätta  1  8  12 21 SVHÄT 25 14 24  27 21 90
Törnsångare TÖSÅN   3 1  4 8
Gransångare  10  10 PHCOL 4 2 17  9  10 32
Rörsångare  4  1  5 ACSCI   17 8  4  5 29
Lövsångare 32  284  49 365 LÖSÅN 20 78 525  354 365 977
Grönsångare 3  1  4 PHSIB  4
Tajgasångare TASÅN 1 2 3
Kungsfågel 8  90  232  797  72 1199 KUFÅG 278 507 643  1070  1199 2498
Grå flugsnappare GRFLU   1 5   6
Svartvit flugsnappare  4  2  6 SVFLU     5  1  6 6
Entita  1  3  4 ENTIT     6  1  4 7
Talltita  4  4 TATIT 3 13 13  14  4 43
Tofsmes  1  1 TOMES 5 2 5  4  1 16
Svartmes  1  9  1  11 SVMES 4 3 9  4  11 20
Blåmes  2  5  7  16  4  34 BLMES 9 34 21  25  34 89
Talgoxe  1  9  8  7  58  4  87 TAOXE 18 31 47  46  87 142
Stjärtmes  7  12  2  21 STMES 26 2 29    21 57
Nötväcka  1  1  2 NÖVÄC   2 3  4  2 9
Trädkrypare  3  1  4 TRKRY 1   11  8  4 20
Bofink  1  2  2  5 BOFIN 5 3 7  3  5 18
Bergfink 1 1 1
Grönsiska  13  175  13  3  204 CASPI 77 7 40  87  204 211
Brunsiska  31  21  52 CACAB 21   37  9  52 67
Gråsiska  3  76  102  181 CAFLA 264   175  3  181 442
Snösiska  1  1 CAHOR     1    1 1
Domherre  3  3 DOHER     3  1  3 4
Gulsparv  2  2 GUSPA 1   1  1  2 3
Sävsparv  1  1 SÄSPA   1 2  2  1 5
SUMMA  1  6 19 69  711  847  1145  211  3009 SUMMA  938 1146 2301  2140  3009 6525
41 arter  
Kontroller 4 3  7  7 21
nättimmar

 

150912 kontr. av stjärtmes märkt 111002, 4 år
150719 27 fåglar av 9 arter, kontr. kotra (140725), min molnigt, blåsigt, 14-18C
150711 9 fåglar av 6 arter, 1 kontr. jäspa (140816 min) klart, ökande vind, 14-20C
Juni 18 nattskärror, plus 4 kontr. av NASKÄ (mina)

Kommentera