Ringmärkning 16

Ringmärkning 2016

Artnamn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sum Artnamn 2012 sum 2013 sum 2014 sum 2015 sum 2016 sum Totalen 2011-15
Sparvuggla SPUGG   1  1 3
Nattskärra  5  18 NASKÄ   8  1 18 23 35
Spillkråka SPKRÅ  1  1
Göktyta GÖTYT   2    2 5
Trädpiplärka  27  76 TRPIP 1 196  185  191  103 575
Gulärla GUÄRL   1   1
Forsärla FOÄRL  6 6
Gärdsmyg  7  3 GÄSMY 16 24  22  35  10 110
Järnsparv  85 JÄSPA 314 243  136 250  85 1040
Rödhake  38  38 RÖHAK 61 132  68 194  76 482
Blåhake BLHAK   1   1
Rödstjärt  1 RÖSTJ   3  3  8  1 14
Taltrast  1  3 TATRA 3 4  4  7  4 20
Rödvingetrast RÖTRA 1 1    10 12
Björktrast  1 BJTRA  1
Koltrast  3  2 KOTRA 9 13  18  47  5 90
Ärtsångare  4  8 ÄRSÅN 4 17  11  6  12 41
Trädgårdssångare  5  13 SYBOR 2 10  8  6  18 30
Svarthätta  11  33 SVHÄT 14 24  27 21  44 111
Törnsångare TÖSÅN 3 1  4 8
Gransångare  2  9 PHCOL 2 17  9  10  11 42
Rörsångare  4 ACSCI 17 8  4  5  4 34
Lövsångare  396  408 LÖSÅN 78 525  354 365  804 1342
Grönsångare PHSIB  4  4
Tajgasångare TASÅN 2 3
Kungsfågel  48  187 KUFÅG 507 643  1070  1199  235 3697
Grå flugsnappare  1 GRFLU 1 5    1 6
Svartvit flugsn.  2 SVFLU   5  1  6  2 12
Entita  8  6 ENTIT   6  1  4  14 11
Talltita TATIT 13 13  14  4 47
Tofsmes  1  4 TOMES 2 5  4  1  5 17
Svartmes  1 SVMES 3 9  4  11  1 31
Blåmes  5  2 BLMES 34 21  25  34  7 123
Talgoxe  1  13  15 TAOXE 31 47  46  87  29 229
Stjärtmes STMES 2 29    21 78
Nötväcka  1 NÖVÄC 2 3  4  2  1 11
Trädkrypare  1 TRKRY   11  8  4  1 24
Bofink  2  6 BOFIN 3 7  3  5  8 23
Bergfink BEFIN 1  1
Grönsiska  9  31 CASPI 7 40  87  204  40 415
Brunsiska  1 CACAB   37  9  52  1 119
Gråsiska CAFLA   175  3  181 623
Snösiska CAHOR   1    1 2
Domherre DOHER   3  1  3 7
Gulsparv GUSPA   1  1  2 5
Sävsparv  2  1 SÄSPA 1 2  2  1  3 6
SUMMA  5  18  587  940 SUMMA 1146 2301  2140  3009  1541 9534
42 arter  
Kontroller  2  7  21 9  21
Totalen
nättimmar

 

160619-20 – 2 Nattskärror fångade, 2 nymärkn.
160616-07 – 1 kontroll, märkt 160528 400 m från fångstplatsen.
160607-08 – 2 Nattskärror fångade, 1 ny o 1 kontr. (2013-05-31 600m s om kontr. plats även kontr. 2015-06-08)
160606-7 – 2 Nattskärror fångade, 1 ny o 1 kontr. (2015-06-06 500m förfl.)
160605-6 – 4 Nattskärror fångade, 3 nya o 1 kontr (2015-06-12. samma plats)
160604-5 – 2 Nattskärror fångad, 2 nymärkn.
160603-4 – 2 Nattskärror fångade, 1 nymärkning o 1 kontr. (2015)
160602 – 3 Nattskärror fångade, 1 nymärkning o 2 kontr. (2013, 2016)
160527 – 2 Nattskärror fångade, 1 nymärkning o 1 kontr. 600m från märkplatsen (150610)
160528 – 1 Nattskärra, nymärkning (hane)
160531 – 2 Nattskärror 1 nymärkning(hona) o 1 kontroll (hane)